Obiecte

Pentru a interactiona cu Nios4 prin intermediul script-urilor, au fost create obiecte de programare cu functiuni bine determinate. Este posibil ca aceste obiecte sa nu fie prezente pe toate script-urile, deoarece acestea variaza in functie de sfera de operare a acestora din urma. Pentru a vedea ce obiecte pot fi utilizate, consultati intotdeauna lista din cadrul editorului.

Program

Ofera metode si functiuni pentru a interfata direct cu Nios4.

Output

Obiectul gestioneaza consola editorului de script-uri.

Dataview

Reprezinta o fisa de date.

Dataform

Este o fereastra de completare utilizata pentru colectarea cererilor de la utilizator.

Datatable

Este un intreg de obiecte datarow care definesc un tabel de date.

Datafield

Reprezinta un camp de date prezent in fisa.

Datarow

Reprezinta un rand de date apartinand unui datatable sau tableview.

Tableview

Reprezinta o grila de date.

Database

Obiectul are toate functiunile si metodele principale pentru a interactiona direct cu baza de date deschisa in prezent.

Utility

Obiectul contine mai multe functiuni si metode de utilitate generala.

Xmldocument

Obiectul permite crearea si gestionarea unui fisier XML.

Xmlelement

Obiectul gestioneaza un element XML asociat cu un xmldocument.

Xmlattribute

Obiectul gestioneaza un element de tip atribut asociat cu un xmlelement.

Errorn

Clasa gestioneaza erorile de returnare ale script-urilor.

Fileinfo

Obiectul permite accesul la caracteristicile unui fisier.

Document

Obiectul permite generarea tiparirilor direct de catre script-uri.