table_list (get)

Comanda permite recuperarea tuturor tabelelor care compun baza de date solicitata. Pentru fiecare tabel, serverul include caracteristicile si proprietatile sale.

Parametri

dbNumele bazei de date de consultat.
tokenToken-ul de identificare al utilizatorului.

Exemplu

https://web.nios4.com/ws/?action=table_list&db=db&token=00000000

Raspuns

{
 "error": false,           Error identifier
  "tables": [
  {
   "gguid": "g",          Global id
      "tid": "20180607093840",    Time identifier
      "eli": "0",           If the table is deleted
      "arc": "0",           Archive index
      "ut": "admin",         Last user
      "ind": "0",           Sorting index
      "displayable": "1",       Permission to view 
      "eliminable": "1",       Permission to delete
      "editable": "1",        Permission to editing
      "tablename": "customers",    Actual table name 
      "syncyes": "1",         Sync permission
      "syncsel": "1",         Selective sync permission
      "syncno": "0",         Optional sync permission
      "param": "{}",         Table parameters 
      "tablelabel": "Customer",    Table label 
      "newlabel":"New Custom.",    Label on new record
      "expressions": "[]",      Calculation expressions
      "lgroup": ""          Membership group 
    },...]
}